1

1

.

Kако сте задоволни
со работата на
Ј.П. ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ?
Кажете го вашето мислење,
пофалба или критика
Ваше Име :

E-mail

Адреса и Телефон:

Ваш Коментар :


 
  

 

 

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 1-05/2012
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-05/2012
Набавка на хтз опрема

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODDJN 1-05/2012прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 1-04/2012
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-04/2012
Набавка на потрошен материјал за одржување-железарија, алати, водовод и останато

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODDJN 1-04/2012прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 1-03/2012
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-03/2012
Набавка на градежни материјали

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

ODDJN 1-03/2012прочитај повеќе

ОГЛАС БПП 2-03/2012
Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2-03/2012
Набавка на печатени материјали
Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

OBPP 2-03/2012прочитај повеќе

ОГЛАС БПП 2-02/2012
Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2-02/2012
Набавка на мобилни комуникациски услуги
Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

OBPP 2-02/2012прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 02/2012
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2012
Набавка на погонски горива

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

ODDJN 02/2012прочитај повеќе

ОГЛАС БПП 01/2012
Оглас за барање за прибирање на понуди бр.01/2012
Услуги од хидраулика

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

BPP 01/2012прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 01/2012
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2012
Услуги од градежни машини

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODJN 01/2012

прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 14/2011
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.14/2011

Набавка на половно користено специјално возило за собирање на отпад со надградба
Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODJN 14/2011


прочитај повеќе

ОГЛАС БПП 13/2011
Оглас за барање за прибирање на понуди бр.13/2011
Набавка на резервни делови за лесни моторни возила
Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
OBPP 13/2011


прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 13/2011
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.13/2011
Набавка на половни користени специјални возила за собирање на отпад со надградба

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODDJN 13/2011


прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 11/2011
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.11/2011
Набавка на резервни делови за тешки товарни возила

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODDJN 11/2011


прочитај повеќе

ОГЛАС БПП 10/2011
Оглас за барање за прибирање на понуди бр.10/2011
Набавка на резервни делови за лесни моторни возила
Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

OBPP 10/2011


прочитај повеќе

ОГЛАС БПП 09/2011
Оглас за барање за прибирање на понуди бр.09/2011
Набавка на потрошни канцелариски материјали
Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
OBPP 09/2011


прочитај повеќе

ОГЛАС ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА 10/2011
Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.10/2011
Набавка на средства за подмачкување

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:
ODDJN 10/2011


прочитај повеќе


News management powered by Xpression News