Се косеше ул. Дејан Војвода и се расчистуваше просторот каде се одржува фестивалот Охридски трубадури

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, покрај тековните активности, беа ангажирани на ул. “Дејан Војвода”, каде се косеше тревата покрај патот и темелно се метеше и чистеше. Со овие активности,

Се уредуваше ул Железничка и се чистеа мастики за џвакање од чаршијата

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, по барање на У.З. “Железничка”, извршија акција за расчистување на ул. “Железничка”. Се косеше нараснатата трева покрај тротоарите и жардинериите и се кастреше неуредната

Ј.П. Охридски Комуналец ја поддржува акцијата на Елколект ДОО – Скопје

Елколект ДОО во периодот од 4ти Септември 2017 до 31ви Октомври, ќе им овозможи на жителите на општина Охрид да учествуваат во акција за ослободување на своите електрични и електронски апарати и

Оглас БПП 2-4/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-4/2017 Набавка на диви метли за метење на улици Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dcf4058b-bda5-4966-8237-fa9cb23a97be/5  

Оглас БПП 3-8/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-8/2017 Набавка на услуги за технички  преглед за регистрација на возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de6f52e1-8305-48ce-ad86-96bc94c83611/5

Се отстранија бетонските жардиниери на кеј Македонија

По налог на Фондот за комунален развој и секторот за сообраќај на општина Охрид, од страна на службите на Ј.П. Охридски Комуналец, со специјално возило (пајак) беа отстранети бетонските жардиниери кои го

Се чистеше во О.У. Климент Охридски во нас. Далјан и околните улици

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” направија акција за расчистување во О.У. “Климент Охридски” во нас. “Далјан”. Се чистеше расфрлан комунален отпад од околните шанкови и се косеше целиот комплекс,

Хортикултурно се уредуваше во О.У. Христо Узунов и се расчистуваше кај О.У. Братство Единство, како и улиците околу нив

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, покрај тековните активности, беа ангажирани на уредување на повеќе локации. О.У. “Христо Узунов” хортикултурно се уредуваше, се косеше тревата во дворот и се кастреше

Се косеше во ОУ Св. Климент Охридски и во населбата Гоце Делчев (бараки)

Денес се изврши уредување на вегетацијата во ОУ “Св. Климент Охридски” во стариот дел од градот, со косење на израснатата трева во дворот на училиштето и околу игралиштето, пред почетокот на школската

Оглас БПП 3-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-7/2017 Набавка на услуги со телескопска дигалка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27cc3db0-c8f8-4647-b63d-779a40448158/5