Оглас БПП 3-2/2018

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.3-2/2018 Изработка на урбанистичка документација (за оформување градежна парцела на дел од КП 1219/1  во КО Лакочереј, општина Охрид) Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни

Оглас БПП 3-1/2018

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.3-1/2018 Набавка на  услуги за одржување и сервисирање на ПП апарати Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/49175244-3499-4ad6-be79-ce6122b4e924/5

Расчистување на остатоците од снежни наноси

И денеска екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ продолжија со интензивни активности за расчистување на јавните површини по обилните снежни врнежи. Остатоците од снежните наноси рачно се расчистуваат од пешачките зони и  се посипуваат

Оглас-закуп деловни простории Градски пазар

Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид објавува дека издава под закуп деловни простории кои што се наоѓаат во зградата на Градски пазар -Охрид. За подетални информации Ве молиме отворете на следниот линк: IMG_20180215_0001

Екипите на Комуналец на терен

Сите оперативни групи на Ј.П.„Охридски Комуналец„ се на терен уште од вчерашните попладневни часови за справување со интензивните снежни врнежи.  Делувано е со сета расположива механизација, работна сила и ресурси: во повеќе

Се реконструираат дрворедите на „Туристичка„ и „Асном„

Заради поволните временски услови екипите на „Паркови и зеленило„ започнаа со реализирање на годишната програма за 2018 год. за подигање и реконструкција на јавното зеленило на подрачјето на општина Охрид. Екипите се

Оглас за продажба на стари акумулатори

Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Р.Македонија дека Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид врши продажба на стари акумулатори. Продажбата се врши по пат на прибирање на понуди во писмена форма. Понудите

Оглас за продажба на Пет амбалажа

Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Р.Македонија дека Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид врши продажба на ПЕТ амбалажа-балирана и рефус. Продажбата се врши по пат на прибирање на понуди во писмена

По синоќешните снежни врнежи дежурните екипи на терен

Согласно задолженијата кои ги има Ј.П.„Охридски Комуналец„ по програмата за зимско одржување, дежурните екипи уште од раните утрински часови се на терен за да се обезбедат нормални услови за движење на автомобили

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-13/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-13/2017 Набавка на ЛЗС опрема-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ade49ce-8ab3-4da5-bd15-64a10839a8ce/1