Оглас БПП 2-10/2014

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-10/2014 Набавка на автолимарски услуги за поправка и фарбање на возила  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=4d53c5b2-10fc-4c3a-b7aa-227fc5ba7b95    

Оглас БПП 2-9/2014

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-9/2014 Набавка на пластични саксии, земјени глинени (ќерамички) садови и жардињери за расадник со сукцесивна испорака  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен

Акција за зелен отпад 12.04.2014 (сабота) реон Македонски Просветители, Партизанска, Димитар Влахов, Кеј Маршал Тито и населба Охридати

              Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 12.04.2014 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Нови цветни острови на градскиот кеј

Во тревниот дел од градскиот парк, на потегот од поранешното ПТТ одморалиште до угостителското училиште, Ј.П.Охридски Комуналец засади 3 нови цветни  острови. Формирани се три мини-паркчиња каде се засадени околу 500 цветни садници

Акција за зелен отпад У.З.1. „Стар Град„ (05.04.2014-сабота)

 Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид  од месец април започнува со пролетниот циклус на акции за подигнување кабаст и зелен отпад. Месец април е резервиран за акциите за подгинување зелен отпад, а во мај и јуни

Генералка на ул.„Радојца Новичиќ„

Екипите на „Јавна хигиена„ темелно ги расчистуваат тротоарите, граничниците од коловозите и просторот околу тротоарите на ул.„Радојца Новичиќ„ , на потегот од амбулантата во оваа урбана зедница до влезот во с.Долно Лакочереј.

Акција за расчистување на месноста Грашница

По налог на Општинскиот инспекторат Ј.П.„Охридски Комуналец„ спроведува акција за расчистување на потегот од под Калето, околу комплексот згради на ул.„Крум Точко„ , кај фудбалското игралиште во месноста Грашница, вливот на река

Нова фарба на клупите и корпите за ситен отпад

Согласно Програмата за работа на Ј.П.„Охридски Комуналец„ за 2014 год., со доаѓањето на пролетта се интензивираа активностите за дотерување и освежување на градот пред туристичката сезона. Во рамките на проектираните активности за

Оглас БПП 2-8/2014

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-8/2014 Набавка на металостругарски услуги  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=d3683c87-96e8-48e2-8c93-b6b461ad6b64  

Се реализира кампањата „Македонија земја на цвеќето-Земја на розата„

Во реализацијата  на националната еколошка кампања „Македонија земја на цвеќето-Земја на розата„ која ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, денес активно се вклучи и општина Охрид и Ј.П.„Охридски Комуналец„,