Акција за кабаст отпад У.З. 12 „Гоце Делчев„ (нас.„Бараки„)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 24.09.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во У.З. 12 „Гоце

Од активностите на Ј.П. Охридски Комуналец

Во текот на вчерашниот ден, како и денес, екипите на “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски Комуналец” работеа на расчистување на просторот позади охридската “Гимназија св. Климент Охридски”. Беа ангажирани 3ца работници на

Оглас БПП 2-09/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-09/2016 Набавка на услуги од мобилен оператор   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/efe1e1bc-0726-43c5-a482-96cc76aa4bd7/5

Македонија без отпад

На 1ви Октомври 2016 година “Ј.П. Охридски Комуналец” по договор со невладината организација “Ајде Македонија” ке биде активно вклучено во проектот “Македонија без отпад” со тоа што ке изврши чистење на потегот

Оглас БПП 2-08/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-08/2016 Набавка на услуги за oдржување на ГПС системи  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/50f57737-0187-4887-93d2-874e1cef6b08/5

Оглас БПП 3-10/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-10/2016 Набавка на услуги за технички преглед за регистрација на возила   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/50f57737-0187-4887-93d2-874e1cef6b08/5

Оглас БПП 2-07/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-07/2016 Набавка на семе за сезонско цвеќе и семе за трева   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ebe6d5ba-a7f7-4ee1-8e10-8c8e36fe0729/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-11/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-11/2016 Набавка на ЛЗС опрема повторена постапка за дел1 работна облека и дел2 работни обувки Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-10/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-10/2016 Набавка на градежни материјали Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c73aac60-590d-41c8-b649-38796dc98cd3/1

Нови корпи за отпад во стариот дел на градот

Денес екипите на”Ј.П. Охридски Комуналец ” ги заменаа старите и поставија 12 нови корпи за отпад во стариот дел на градот. Корпите беа поставени на потегот од црквата “св. Никола Геракомија”, на