Уредување кај Антички театар

Во текот на вчерашниот ден и денес екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” покрај тековните активности на уредување и наводнување на парковите и кружните текови, по барање на жителите

Оглас БПП 2-04/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-04/2016 Набавка на услуги од мобилен оператор   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/120f0aec-426b-4445-ae7b-87d9276ac76a/RequestForProposal

Оглас БПП 3-05/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3–05/2016 Набавка на услуги од фиксна телефонија и интернет   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2f282e6f-595e-4d63-be7d-410e212444dc/RequestForProposal    

Оглас БПП 3-04/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3–04/2016 Набавка на знамиња Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/39b45a04-3993-4aa0-94ee-f4698a5963c2/RequestForProposal

Соопштение

Ј.П. “Охридски Комуналец” Охрид ги известува граѓаните на територијата на општина Охрид дека почнувајќи од 01.07.2016 година комуналниот отпад ке го подига со почеток во 06:00 часот. Граѓаните се должни комуналниот отпад

Оглас БПП 3-03/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3–03/2016 Набавка на вулканизерски услуги Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/956bd7d0-ad55-499a-816d-b23cdf958448/RequestForProposal

Оглас БПП 3-02/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3–02/2016 Набавка на металостругарски услуги  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0658fc4f-f426-4df7-8397-1987c4a36dc1/RequestForProposal  

Чистење на кејот

Поради високиот водостој на езерото големи количини на езерска алга (окрек и реса) беа исфрлени на градскиот кеј, при што екипите на “Ј.П. Охридски Комуналец” работеа на расчистување на истото во вчерашниот и денешниот

Косење во Месокастро и населба Исток

Во тек на вчерашниот ден и денес екипите на “Паркови и зеленило ” и “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” во координирана работна задача беа ангажирани на уредување во дел од стариот

Хортикултурно уредување на центарот

Изминативе денови екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” покрај тековните активности хортикултурно го уредуваa центарот на градот. Во парковите кај плоштадот, малиот плоштад и на кејот “Македонија” беа засадени