Голем успех на Комуналец на 21.та Комуналијада

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид се закити со бројни награди на одржаната 21.ва Комуналијада на јавни комунални претпријатија од Македонија која се одржа изминатиот викенд во х.„Десарет„-Охрид. На овие традиционални игри учествуваа претставници од 17

Успешно реализирана акцијата „Македонија без отпад„

Ј.П.„Охридски Комуналец„ денеска активно се вклучи и успешно ја реализира  националната акција за чистење „Македонија без отпад„ која ја спроведе Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоцијацијата „Ајде Македонија„.   Се

Кабаст отпад ќе се подига У.З.6 „Даме Груев„ и У.З.10 „Горна Влашка Мала„ 18.10.2014 год.(сабота)

             Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 18.10.2014 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад(душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во У.З.6 „Даме

Акција „Македонија без отпад„ 18.10.2014.год-сабота

Ј.П.„Охридски Комуналец„ во соработка со локалната самоуправа ќе земе активно учество во националната акција за чистење „Македонија без отпад„ која ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоцијацијата „Ајде

Не се почитуваат акциите за кабаст и зелен отпад, отпадот секојдневно се депонира

Како јавно претпријатие во чија надлежност е одржувањето на јавната хигиена и јавното зеленило на територијата на општина Охрид и приградските населби, секојдневно се соочуваме со проблемот на несоодветно депонирање на зелен

Бројни активности на екипите на „Јавна хигиена„

Екипите на „Јавна хигиена„ темелно ги расчистуваат јавните површини вдолж „Булевар Туристичка„. Од тротоарите се збира паднатиот лист, темелно се расчистуваат граничниците покрај коловозната лента и одливните шахти. Рачното чистење е надополнето

Се уредува сообраќајната клучка на влезот во Охрид од ул.„Железничка„

Ј.П.„Охридски Комуналец„ ги започна активностите за уредување на просторот кој се наоѓа во непосредна близина на сообраќајната клучка на влезот во Охрид- левата страна од ул „Железничка„ во насока на магистралниот правец

„Паркови и зеленило„ со бројни редовни и вонредни активности

Екипите на „Паркови и зеленило„ , согласно „Програмата за одржување на Јавно зеленило за 2014 год.„ , ги реализираат зацртаните редовни и вонредни активности на територијата на општина Охрид и приградските населби.

Оглас БПП 3-12/2014

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2014 Набавка на знамиња Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/02521cd0-da3f-4609-966c-ea800bd705f2/RequestForProposal

Продажба на 120л. канти на 12 рати

Ј.П.„Охридски Комуналец„ -Охрид ги известува граѓаните на општина Охрид, како и правните субјекти кои ја обавуваат својата дејност на територијата на општина Охрид дека врши продажба на пластични канти за отпад со