Оглас БПП 3-13/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-13/2016 Набавка на услуги за поправка и баждарење на тахографи-повторена постапка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/92ab1101-d1ee-4ae1-a02a-0ce947bfd333/5

Акција за кабаст отпад У.З.14 „Радојца Новичиќ„ 22.10.2016 год.(сабота)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 22.10.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во У.З.14„Радојца Новичиќ„. Се

Оглас БПП 3-12/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2016 Набавка на гасови за заварување Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4fbabdba-c25a-474d-a58b-de8ec0acd780/5

Уредување на ул. Ристо Чадо

Денес дел од екипите на “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на уредување на улицата “Ристо Чадо” со косење и сечење на зараснатата трева, капини и трње покрај тротоарите,

Ќе се подига кабаст отпад од У.З.11 „Видобишта„ 15.10.2016 год.(сабота)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 15.10.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) У.З.11 „Видобишта„. Се молат

Акција за кабаст отпад „Кошишта„, „Воска„ и „Даљан„ (08.10.2016год.)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 08.10.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во У.З.3. и У.З.4.

Повторно се расчистува депонија во нас. Христо Узунов

После нецела недела откако Ј.П. “Охридски комуналец” ја расчисти дивата депонија кај прес контењерот во населбата “Христо Узунов”, денес повторно истата глетка. И денес беа машински подигнати големи количини на отпад од истото

Чистење на магистралните патишта како дел од проектот “Македонија без отпад”

Денес Ј.П. “Охридски Комуналец” се вклучи во проектот “Македонија без отпад” по договор со невладината организација “Ајде Македонија” каде што изврши расчистување на магистралниот пат “Охрид – Подмоље”, на двете магистрали (стариот

Чистење на коритото на река “Сушица”

Деновиве екипите на Р.Е. “Механизација” при Ј.П. “Охридски Комуналец” работеше на машинско расчистување на речното корито на реката “Сушица” на потегот од с. “Велгошти” до пресекот со ул. “15ти корпус”. Беа подигнати

Оглас БПП 3-11/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-11/2016 Набавка на услуги за поправка и баждарење  на тахографи  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e554db3f-46f3-4416-b0db-7047bdfd382c/5