Оглас БПП 3-08/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-08/2016 Набавка на вулканизерски услуги- повторена постапка  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a91a0830-e544-45a3-9705-3868ec369ddc/RequestForProposal  

Чистење во школо св. Климент во населба Далјан

Екипите на “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” беа вонредно ангажирани за подигање на дива депонија создадена од несовесни граѓани во дворот на основното училиште “Св. Климент Охридски” во населбата “Далјан”. Беа

Оглас БПП 2-06/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-06/2016 Набавка на диви метли за метење на улици   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a76854d-1a0f-46f9-aad1-930b1ec24630/RequestForProposal

Оглас БПП 3-07/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-07/2016 Набавка на најлонски вреќи за собирање отпад   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f00a8b1a-97d3-4395-99d2-d5f9785ec0fb/RequestForProposal

Оглас БПП 2-05/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-05/2016 Набавка на семе за сезонско цвеќе и репроматеријали за расадник   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66e7420b-20ef-4fc6-bc6c-564963a86fbd/RequestForProposal

Од активностите на Ј.П. Охридски Комуналец

Во изминативе неколку дена екипите на “Ј.П. Охридски Комуналец” беа ангажирани  со косење на трева и чистење на улиците и тротоарите од зараснатите трње на неколку локации. Беше исчистен патот према плажите каде

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-9/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-9/2016 Набавка на урбана опрема Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bedba77a-6fc2-40f9-b040-c02f2c0c4e06/Open

Од активностите на Ј.П. Охридски Комуналец

Редовното одржување на парковите и зеленилото со цел разубавување на градот како тековна работа се дел од приоритетите на “Ј.П. Охридски Комуналец” како во зимскиот период, така и во текот на сезоната.

Оглас БПП 3-06/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-06/2016 Набавка на услуги од специјално возило пајак Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/84386bd3-e24e-441b-ac5d-f9693ea3c380/RequestForProposal

Косење во с. Пештани

Денес екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” беа повторно ангажирани во с. “Пештани” со косење и чистење на зараснатите тревни површини кои ја намалуваа прегледноста на главната улица и