Оглас БПП 3-08/2015

Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3-08/2015 Набавка на најлонски вреќи за собирање на отпад  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11515110-bd57-4dbb-84be-8f142707e1dc/RequestForProposal

Комуналец максимално ангажиран ПРЕД-ЗА-ПО „1-ви Мај„

Заради огромниот број на домашни и странски туристи кои во Охрид престојуваа за време на првомајските празници, Ј.П.„Охридски Комуналец„ вонредно ја ангажира својата оператива, а подигнувањето на отпад на фреквентните локации се

Акција за кабаст отпад У.З.1 „Стар Град„ 02.05.2015 (сабота)

Согласно испланираниот работен календар за 2015 год., Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид во месеците мај и јуни ќе ги реализира акциите за подигнување кабаст отпад на територијата на општина Охрид. Акциите ќе се реализираат секоја

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-4/2015

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-4/2015  Набавка на компјутери, компјутерска опрема и потрошен материјал со сукцесивна испорака  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4ca1a0f-6c36-4c65-87b4-ca33c05938cf/Open

Комуналец вклучен во чествувањата за Христо Узунов

При изготвувањето на годишниот план за работа, Ј.П.„Охридски Комуналец„ посебен акцент посветува на одржувањето на јавната хигиена и чистење на локалитети, споменици и спомен обележја каде се одржуваат различни манифестации и празнувања.

Акција зелен отпад У.З. 12 „Гоце Делчев„ (нас.„Бараки„)

            Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 25.04.2015год. (сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Генералка во „Стар Град„

Екипите на „Јавна хигиена„ , согласно Програмата за работа за 2015 год., темелно ги расчистуваат јавните површини во У.З.1.„Стар Град„. Сите улици и пристапни патеки се метат, а зелената околна вегетација рачно

Оглас БПП 2-02/2015

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-02/2015 Набавка на мобилни телекомуникациски  услуги  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e6c9d1f8-24d6-473e-9fbb-161bec34de56/RequestForProposal    

Оглас БПП 3-07/2015

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-07/2015 Набавка на вулканизерски услуги-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8271c0ee-4043-4a9f-90b5-dfef2d39da1f/RequestForProposal  

Расчистени плажите во Лагадин, Пештани и Трпејца

Ј.П.„Охридски Комуналец„ минатата седмица ги реализира акциите за темелно расчистување на плажите кои не се дадени под концесија на охридското крајбрежје во населба Лагадин, с.Пештани и с.Трпејца.           во туристичката