Оглас доделување договор за јавна набавка 1-7/2015

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-7/2015 Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-7/2015 Набавка на земјоделска, парковска механизација и резервни делови Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки

Се расчистуваше во Св.Стефан,Горица 3, Елшани и Пештани

Екипите на „Јавна хигиена„ денес го расчистуваа просторот во близина на плажата „Горица 3„ -паркинг просторот и пристапните патеки. Од паркингот и од тревниот дел околу пристапните патеки се расчисти расфрланиот комунален отпад (пластични

Се средуваат школските дворови

Ј.П.„Охридски Комуналец„ традиционално пред почетокот на школската година ги уредува и расчистува дворните површини и јавните пешачки и други површини околу школските дворови. Овие акции се и мотивација за учениците да учат

Оглас БПП 3-16/2015

Oглас за барање за прибирање на понуди бр.3-16/2015 Набавка на услуги за технички преглед за регистрација на возила   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: obpp3-16/2015  

Оглас БПП 3-15/2015

Oглас за барање за прибирање на понуди бр.3-15/2015 Набавка на лиценци за Windows оперативен систем и Office пакет за канцелариско работење     Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во

Од активностите на „Охридски Комуналец„

По налог на општинскиот инспекторат е извршено расчистување на речното корито на р.Велгошка по нејзиното течение во с.Велгошти. Речното корито е расчистено од дивата вегетација и  наносите од натрупан разновиден комунален отпад.

Продолжува уредувањето на дрворедот по ул.„Димитар Влахов„

Продолжува хортикултурното уредување на дрворедот од лигуструми по ул.„Димитар Влахов„ која добива нов лик со поставување на украсни штитници околу секое стебло, околниот простор се разубавува со ниски зимзелени грмушки и сезонско цвеќе

Оглас БПП 2-08/2015

Oглас за барање за прибирање на понуди бр.2-08/2015 Набавка на диви метли за метење на улици-повторена постапка  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: obpp2-07/2015  

Оглас БПП 2-07/2015

Oглас за барање за прибирање на понуди бр.2-07/2015 Набавка на услуги за поправка на бош пумпи, поправка на пневматски вентили, шпренговање на федер платно, поправка на диференцијал и менувач, поправка на електрична

Оглас БПП 3-14/2015

Oглас за барање за прибирање на понуди бр.3-14/2015 Набавка на услуги за поправка и баждарење на тахографи  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: obpp3-14/2015