Украдени садници на ул.„Димитар Влахов„

Во раните утрински часови по дрворедот на улица „Димитар Влахов„ повторно е забележана кражба на садници. Кражбата е забележана од страна на одговорните работници за одржување на јавното зеленило кои за жал

Оглас БПП 2-02/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-02/2016 Набавка на печатени материјали   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2e8c167c-fca6-455a-a38b-5bf6cf0abb89/RequestForProposal  

Зголемени активности на “Ј.П. Охридски комуналец”

Во изминатите денови екипите на “Ј.П. Охридски Комуналец” беа дополнително ангажирани поради зголемените температури и припремање за туристичката сезона. Екипите на “Паркови и зеленило” работеа на косење и чистење на улиците и

Од активностите на Јавна хигиена

Покрај тековните активности на метење и миење на улиците деновиве екипите на “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” учествува како испомош на “Паркови и зеленило” поради зголемените активности со косење на израснатата

Од активностите на паркови и зеленило

Во изминативе денови екипите на Паркови и зеленило при “Ј.П. Охридски Комуналец” работеше на привршување на кружниот тек на пресекот кај булеварот “Туристичка” со ул. “Абаз Емин” со полнење на земја и

Чистење на кејот и Лагадин

Денес екипите на “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” после невремето проследено со силен ветар и бранови извршија расчистување на кејот од пристаништето до хотел “Милениум” при што беа подигнати 5 трактори

Се коси тревата низ градот

Зголемените температури и врнежите на дожд во изминатите неколку дена придонесоа вегетацијата на тревата низ градот да нарасне со зголемено темпо, така и службите на “”Ј.П. Охридски Комуналец” започнаа со тековно уредување

Чистење кај трската на Мазија

“Ј.П. Охридски Комуналец” по договор со “Хидробиолошкиот завод – Охрид” изврши чистење на делот кај трската на Мазија пред хотел “Милениум” каде што е засаден локвањот. Ангажирани беа 2ца работници кои од

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-3/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-3/2016 Набавка на резервни делови за тешки и лесни моторни возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: ODDJN1-3/2016  

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-2/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-2/2016 Набавка на нафтени деривати Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: ODDJN1-2/2016