Се расчистува месноста „Мазија„

Во месноста „Мазија„ во близина на Холандскиот Парк се расчистува обраснатата џбунеста вегетација (диви капини, трње и др.). Со тоа зелената тревна површина ќе се прошири и полесно ќе се одржува. Ангажирани

Пролетни генералки во градот и околината

Во оваа работна седмица според планираните активности на Ј.П.„Охридски Комуналец„ ќе се спроведе расчистување на јавните површини во приградските населби. Во текот на вчерашниот ден се расчитуваше расфрланиот комунален отпад (хартија, пластика

Акции за расчистување „Горица 3„ и „Алтанин Мост„

И покрај континуираното спроведување на акции и кампањи за подигнување на еколошката свест на населението со цел да ја зачуваме околината од загадување и расфрлање на отпад чиј век на разградливост е

Расчистени „Ристо Чадо„ и „Железничка„, на Калето се санираат багремите

По налог на општинскиот инспекторат на ул .„Железничка„ (во близина на сообраќајната клучка „Петља„) расчистена е мини-депонија од расфрлан отпад од различен вид.   Детално се расчистуваше ул.„Ристо Чадо„ (потег „Стобекс„-„Здружение на

Богат асортиман на саден материјал во Расадникот

Пролетта е период кога интензивно хортикултурно се средуваат парковите и градините. Ј.П.”Охридски Комуналец” Охрид преку својата Р.Е.”Паркови и зеленило” врши одржување и уредување на јавните парковски површини. Исто така врши производство и

Комуналец на терен

Сите работни единици  од Ј.П.Охридски Комуналец се ангажирани на различни локации  во градот со цел подигнување на јавната хигиена и зеленило на повисоко ниво. Екипите на јавна хигиена поставуваат нови канти за

Оглас БПП 3-02/2015

Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3-02/2015 Набавка на материјал за изработка на штитници околу дрвореди низ општина Охрид  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f2780a9f-e1ac-401b-8eb3-dbdd8fb631cc/RequestForProposal

Обновување на бетонската жардињера по “Булевар Туристичка”

Поволните временски услови овозможија екипите на “Паркови и зеленило” максимално да се ангажираат во пролетното подготвување на парковските и зелени површини во градот. Заради претрпените штети од обилните снежни врнежи, се заменуваат

Од денешните активности на “Охридски Комуналец”

Во градскиот парк и плоштад се врши освежување на зелените површини со замена на оштетените садници и засадување на нови садници од цветниот расад “очиња” како и декоративни грмушки. Со покачување на

Пролетно освежување на албициите по “Кеј Македонија”

Денеска екипите на “Паркови и зеленило” започнаа со пролетно освежување на дрворедот од албиции покрај пешачката патека по “Кеј Македонија”. Се врши кастрење на гранки и санирање на дрворедот на потег градски