Расчистување на полигонот

Поранешниот полигон за мали спортови во центарот на градот, кој е во сопственост на  Г.П. “Гранит”, по барање на Ј.П.„Билјанини Извори„ кое стопанисува со паркинг-просторот беше темелно исчистен и беа собрани големи количини

Пуштени во употреба подземните контејнери

Ј.П. “Охридски Комуналец” ги пушти во употреба првите три подземни контејнери во оваа општина, лоцирани кај паркот во централното градско подрачје. Контејнерите се со капацитет од 3 метри кубни, и ќе овозможат

Се расчистува патот за с. Лакочереј преку с. Орман

По налог на комунална инспекција, дел од екипите на “Јавна х

Се расчистува ул. Железничка

Согласно програмата за работа и зимско одржување на магистралните патишта (ул. Железничка, бул. Туристичка и ул. 15ти корпус) обврска има Ј.П. “Македонија Пат” и истата завршува на 15ти Март, но затоа што

Обновување на садниците кај градскиот плоштад

Денес дел од вработените во “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на обновување на садниците во паркот кај градскиот плоштад. Се вршеше замена на изгазените и оштетени од студеното

Исчистено коритото на реката во населба Рача

Согласно програмата за чистење на реки и речни корита на Ј.П. “Охридски Комуналец”, покрај тековните работи на “Јавна хигиена”, ангажирани беа 3ца работници кои го исчистија коритото на реката во населбата “Рача”

Исчистени големи депонии предизвикани од несовесните граѓани

Екипите на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец”, вчера и денес беа ангажирани на расчистување на 2 локации, каде што несовесните граѓани од околните куќи и станови имаа депонирано разновиден отпад и

Оглас БПП 3-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-2/2017 Набавка на услуги за систематски преглед на вработени Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/37b1cf5f-c001-46bb-be34-e2d9872bbbfe/5

Од активностите на Јавна хигиена

Во текот на вчерашниот ден, како и денес, дел од екипите на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец” направија акција за расчистување на коритото на река “Сушица”, на потегот од ул. “Живко

Се кројат дрворедите на ул. Јане Сандански

Од денес започна уредувањето на дрворедот на ул. “Јане Сандански.” Екипите на “Паркови и зеленило” започнаа со кастрење и кроење на гранките, како и сечење на старите, суви и уништени гранки, согласно претходна