Се расчистува речно корито на р.Сушица и генералка на ул.„Железничка„

По добиен налог од Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при општина Охрид, Ј.П.„Охридски Комуналец„ пристапи кон расчистување на речното корито на река Сушица, на потегот од ул.„15.ти Корпус„ до „Отпад„.

Акција за зелен отпад У.З.14 „Радојца Новичиќ„ 13.12.2014 год.(сабота)

             Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 13.12.2014 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-12/2014

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-12/2014 Набавка на ЛЗС опрема со сукцесивна испорака  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ffb2a6be-b2e5-4208-b8d9-3a33289ca6de/Open

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-11/2014

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-11/2014 Набавка на  резервни делови за тешки моторни возила  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/37473d72-ef97-4784-9edb-9720c8ed5a96/Open  

Акција за зелен отпад „Видобишта„ (06.12.2014 год.-сабота)

             Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 06.12.2014 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Активностите на јавна хигиена прилагодени на 8.мо декемвриските празнувања

Деновиве активностите на екипите на „Јавна хигиена„ се прилагодени согласно свеченостите кои ги организира општина Охрид по повод 8-ми декември, денот на заштитникот на Охрид Свети Климент Охридски. Организирани се дежурни служби

Ден на дрвото-засади ја својата иднина

Ј.П.„Охридски Комуналец„ , како јавно претпријатие во чија надлежност е одржувањето на јавните парковски површини, дрвореди и скверови на територијата на општина Охрид, активно се вклучи во акцијата Ден на дрвото-засади ја

Од активностите на „Паркови и зеленило„

Во изминатава седмица продолжија активностите на засадување на есенско-зимскиот цветен материјал по градските зелени површини. Во градскиот парк се оформуваат цветни катчиња со складен колоритет и визуелен естетски изглед. Засадените садници од

Акција за зелен отпад У.З.3 „Кошишта„ и У.З.4 „Воска„ 29.11.2014 год.(сабота)

  Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 29.11.2014 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Од денешните активности на „Охридски Комуналец„

Синоќешното невреме го зголеми интензитетот на денешните активности на одделението „Јавна хигиена„. Паднатите лисја се расчистуваат и подигаат од сите јавни пешачки и сообраќајни површини во градот, а во рамките на можностите