КОНТАКТ

ЈП “Охридски Комуналец” – Охрид
“Наум Охридски”  бб Охрид, 6000  Р. Македонија
тел/факс:  ++389/46-263-325;   ++389/46-250-142;
жиро-сметка:  530-0001000731-36  Дан.бр.  МК  4020989101655
Депонент: “Охридска Банка” – Охрид
www.ohridskikomunalec.com.mk
e-mail: ohridkom@t.mk

Наплатна служба:  046-268-248
Механизација:  046-265-353
Паркови и зеленило:  046-250-142

Одговорно лице: Контакт телефони:
В.Д Директор: Грданоски Лупчо046-263-325
Пом. Директор за оперативно-технички работи: Ристески Миле075-442-953
Одделение ”Услужна Хигиена”
- Раководител : Попоски Александар
Одделение ”Јавна Хигиена”
- Раководител : Маслов Стевчо

076-479-547

075-495-342
Сектор за Механизација
- Предводник : Рапешоски Слободан
- Предводник: Филипчески Ѓоко
- Предводник: Мартиноски Ѓорѓи

075-244-825
075-442-959
075-479-537
Сектор за паркови и зеленило
- Раководител : Љаткоски Трајан
- Предводник во Одделение „Расадник со производство„: Наумоски Дарко

075-435-558
075-442-957
Сектор за општи и правни работи
- Раководител на Одделение за човечки реурси: Вељаноска Соња

078-479-166

Испратете го вашето барање, пофалба или критика и
нашиот тим ќе ви одговори во најкраток временски период.

Вашето име и презиме *

Вашата e-mail адреса *

Предмет на пораката

Содржина