ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2017 за даватели на јавни услуги

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2017 за пополнување на работни места на даватели на јавни услуги по пат на вработување во Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид

Во прилог е пријавата за пополнување:

огласобјава012017http://oglas-objava-012017

 

Share