Хортикултурно се уредуваше во стариод дел од градот и во нас. Христо Узунов

Денес екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на хортикултурно уредување во населбата “Христо Узунов” и во стариот дел од градот. Се изврши обновување на тревните површини, косење на истите и кастрење на декоративните грмушки.

Share