Се поставуваат 100 корпи за ситен отпад

Деновиве на територијата на општина Охрид се поставуваат  100 корпи за ситен отпад. Акцент  се става на автобуските и Тахi-постојките, детските игралишта, викенд населбите и сите пофреквентни улици во градот. Со овие активности сметаме дека и степенот на хигиена  ќе се подигне за еден степен.

 

Апелираме граѓаните да го почитуваат Законот за јавна чистота и уредно да го депонираат отпадот во корпите чија намена е депонирање на ситен отпад, а не отпад од домаќинства. 

 

 

Share