Оглас БПП 2-4/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-4/2017 Набавка на диви метли за метење на улици Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dcf4058b-bda5-4966-8237-fa9cb23a97be/5  

Оглас БПП 3-8/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-8/2017 Набавка на услуги за технички  преглед за регистрација на возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de6f52e1-8305-48ce-ad86-96bc94c83611/5

Се отстранија бетонските жардиниери на кеј Македонија

По налог на Фондот за комунален развој и секторот за сообраќај на општина Охрид, од страна на службите на Ј.П. Охридски Комуналец, со специјално возило (пајак) беа отстранети бетонските жардиниери кои го

Се чистеше во О.У. Климент Охридски во нас. Далјан и околните улици

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” направија акција за расчистување во О.У. “Климент Охридски” во нас. “Далјан”. Се чистеше расфрлан комунален отпад од околните шанкови и се косеше целиот комплекс,

Хортикултурно се уредуваше во О.У. Христо Узунов и се расчистуваше кај О.У. Братство Единство, како и улиците околу нив

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, покрај тековните активности, беа ангажирани на уредување на повеќе локации. О.У. “Христо Узунов” хортикултурно се уредуваше, се косеше тревата во дворот и се кастреше

Се косеше во ОУ Св. Климент Охридски и во населбата Гоце Делчев (бараки)

Денес се изврши уредување на вегетацијата во ОУ “Св. Климент Охридски” во стариот дел од градот, со косење на израснатата трева во дворот на училиштето и околу игралиштето, пред почетокот на школската

Оглас БПП 3-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-7/2017 Набавка на услуги со телескопска дигалка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27cc3db0-c8f8-4647-b63d-779a40448158/5

Расчистен просторот позади охридската гимназија

По барање на охридската гимназија “Св. Климент Охридски” беше расчистен просторот помеѓу спортската сала и бул. “Туристичка”, кој беше обраснат со висока вегетација. Во акцијата беа употребени специјално возило багер и ФАП кипер и

Се чистеше расфрлан отпад од станарите кај зградите на Никола Карев и Туристичка

Денес се изврши чистење на просторот кај комплексот згради на ул. “Никола Карев” и бул. “Туристичка”, околу трговскиот центар “Трудбеник”. Се чистеше комунален отпад коj е расфрлан од страна на околните станари

Се расчистува патот за Скребатно

Во текот на вчерашниот ден, како и денес, дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” се ангажирани на расчистување на патот од “Скребатска маала” над с. “Лескоец”, се до с. “Скребатно”, пред