Денот на ослободувањето на Охрид одбележан во просториите на Ј.П. Комуналец

Ј.П.„Охридски Комуналец„ на сите граѓани им го честита 7-ми Ноември – Денот на ослободувањето на Охрид, а воедно на сите наши вработени им го честита патрониот празник на нашето претпријатие. Со пригодна

Оглас БПП 3-15/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-15/2017 Набавка на пластични вреќи за собирање на отпад-повторена постапка    Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b852b4f3-e6e9-4e6c-82e5-2ecb221ead7f/5

Оглас БПП 3-14/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-14/2017 Набавка на знамиња-повторена постапка    Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/180f7e20-7fb1-4650-9d4a-a6200057b542/5

Оглас БПП 2-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-7/2017 Набавка на семиња за сезонско цвеќе и трева, хемиски средства за заштита на растенија, ѓубриво и репроматеријали за расадник  Ве молиме отворете на веб-сајтот

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-9/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-9/2017 Набавка на средства за подмачкување-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7c59ff8-13d7-4dda-9c5d-9fd44cb69233/1

Оглас БПП 2-5/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-5/2017 Набавка на услуги од мобилен оператор Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32f47ff5-38f3-4300-92ee-56afecaca207/5

Оглас БПП 2-6/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-6/2017 Набавка на услуги за одржување на ГПС систем Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6299971e-6e6d-4028-b1f5-9c326eec9b67/5

Оглас БПП 3-12/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2017 Набавка на знамиња Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a586b302-a642-4da9-bf51-b50917d34501/5

Оглас БПП 3-11/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-11/2017 Набавка на стоки за репрезентација-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79c5ef89-22aa-485d-8a3d-3cb94b590f5c/5

Се расчистуваше 15ти Корпус

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на уредување на ул. “15ти Корпус”, на излезот од градот према “Битола”. Се метеа тротоарите и коловозот од наноси на песок и