Оглас БПП 3-16/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-16/2017 Набавка на услуги за поправка и баждарење на тахографи Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82327053-c847-4f0f-b67f-86abb0aa737a/5

Хортикултурно уреден просторот околу прес-контејнерот н.Христо Узунов

По завршувањето на акцијата за расчистување на дивата депонија околу прес-контејнерот во нас.„Христо Узунов„ , надлежните служби од јавното претпријатие пристапија кон хортикултурно уредување на околниот простор. Поставени се граничници, подлога од

Започнаа подготовките за зимско одржување

Ј.П.„Охридски комуналец„ стартува со подготовките за зимско одржување согласно задолженијата кои ги има  по „Програмата за зимско одржување на територијата на општина Охрид”. Екипирани се сите дежурни служби, механизација, набавени се абразивни средства

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-11/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-11/2017 Набавка на ЛЗС Опрема Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4bdcf70c-4f2f-42df-96b9-9cc2690e6056/1

Издвојуваме од денешните активности

Расчистена е локацијата околу контејнерите на ул „Славеј Планина„ каде несовесни граѓани го деградирале просторот создавајќи дива депонија од натрупан градежен шут,  зелен отпад и комунален отпад. Оваа акција се одвиваше во

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-10/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-10/2017 Набавка на градежни материјали Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b2a5661-5c18-4a1f-8528-1090cd625e1b/1

Расчистени диви депонии во Даљан и каналот кај„Бистрица„

И во текот на денешниов ден екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ спроведоа вонредни акции за расчистување на диви депонии на повеќе критични точки. Во населбата „Даљан„ расчистени се диви депонии на 6 (шест) 

Зголемени активности за расчистување диви депонии

Од утрово со координирани активности на сите служби на Ј.П.„Охридски Комуналец„ се започна со расчистување и уредување на повеќе локации во градот и околината.  По назначувањето на новиот в.д.Директор на Ј.П.„Охридски Комуналец„

Оглас БПП 2-8/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-8/2017 Набавка на  услуги за поправка на бош пумпи, поправка на пневматски вентили, шпренговање на федер платно, поправка на диференцијал и менувач, поправка на електрична инсталација,

Се чистеше кејот после силниот југозападен ветар

Екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, после силниот ветар во предходните два дена, започнаа акција за расчистување на кејот, на потегот од градското пристаниште до хотел “Милениум”. Се чистеше алгата (окрек и реса)