Се чистеше полигонот за мали спортови

По барање на Ј.П. “Билјанини извори” се изврши чистење на просторот на полигонот за мали спортови, кој претпријатието го користи како паркинг простор. Беа собрани поголеми количини на разновиден отпад.

Се чистеше ресата кај градското пристаниште

Ј.П. “Охридски Комуналец” денес изврши чистење на дел во езерото кај градското пристаниште. Поради оддалеченоста од градскиот кеј и непристапноста, беше ангажиран чамец, од кој екипите извршија сечење на пораснатата алга (реса),

Оглас БПП 3-5/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-5/2017 Набавка услуги од фиксна телефонија и интернет   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f07227ae-f0bb-40a2-ab82-8be425626e79/5

Оглас БПП 3-4/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-4/2017 Набавка на металостругарски услуги   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04ab32a0-7d8b-4430-a184-c862db6a5675/5

Чистење на дел од магистралниот пат према св. Наум

Екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” денес спроведоа акција за расчистување на делот од магистралниот пат кој води до “св. Наум” и делот кој води према плажата “Амброзија”. Се косеше тревата покрај патот

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-6/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-6/2017 Набавка на резервни делови за тешки товарни и лесни возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/97856f76-6e23-4482-9308-2a65c33bd12e/1

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-5/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-5/2017 Набавка на гуми за тешки и лесни моторни возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c12f783-83dd-47e7-80f3-9d1141e23238/1

Реакција од Ј.П.„Охридски Комуналец„ по повод написот „Преполни контејнери и расфрлано ѓубре на влезот од Велестово„ (ohridnews.com)

Во врска наводите кои се изнесени во написот „Преполни контејнери и расфрлано ѓубре на влезот од Велестово„ на веб-порталот www.ohridews.com сакаме да ја информираме јавноста дека контејнерот кој беше фотографиран беше преполн со

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-7/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-7/2017 Набавка на средства за подмачкување Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c319d7a-17bb-448e-aa13-59e8192069ce/1

Кај Летница засадена Магнолија grandiflora

На местото од кедарот кој беше отстранет од комплексот „Летница„ заради  опасноста по  околните  минувачи и материјалните добра (врз основа на Решение бр.03-696/1  од 20.06.2017 год.) , екипите на „Паркови и зеленило„