Акција зелен отпад У.З. 12 „Гоце Делчев„ (нас.„Бараки„)

            Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 25.04.2015год. (сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Генералка во „Стар Град„

Екипите на „Јавна хигиена„ , согласно Програмата за работа за 2015 год., темелно ги расчистуваат јавните површини во У.З.1.„Стар Град„. Сите улици и пристапни патеки се метат, а зелената околна вегетација рачно

Оглас БПП 2-02/2015

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-02/2015 Набавка на мобилни телекомуникациски  услуги  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e6c9d1f8-24d6-473e-9fbb-161bec34de56/RequestForProposal    

Оглас БПП 3-07/2015

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-07/2015 Набавка на вулканизерски услуги-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8271c0ee-4043-4a9f-90b5-dfef2d39da1f/RequestForProposal  

Расчистени плажите во Лагадин, Пештани и Трпејца

Ј.П.„Охридски Комуналец„ минатата седмица ги реализира акциите за темелно расчистување на плажите кои не се дадени под концесија на охридското крајбрежје во населба Лагадин, с.Пештани и с.Трпејца.           во туристичката

Акција зелен отпад УЗ8 „Билјанини Извори„ 18.04.2015 (сабота)

            Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 18.04.2015год. (сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Се чистеше крајбрежниот појас кај Лагадин

Ј.П.„Охридски Комуналец„ денес реализира акција за расчистување на крајбрежниот појас на Охридско Езеро во туристичката населба Лагадин. Се расчистуваше потегот од пред х.„Два Бисери„ до авто-камп Елешец. На плажата во изминатиот период

Се расчистуваа делниците до Подмоље, Св.Стефан и Орман

Екипите на „Јавна хигиена„ денес спроведоа акции за расчистување на магистралниот пат Скопје-Охрид на делницата до Подмоље и до нас.Свети Стефан. Овие акции се спроведуваат по налог на општинскиот инспекторат, а се

Расчистување на “Градска Плажа”

Денеска започна расчистување на “градска плажа” на потегот од хотел “Мизо” до калето. Ангажирани се 6 работници и трактор за превоз на  собраниот отпад.  Сe врши собирање на расфрлан отпад од несовесни граѓани

Акција за зелен отпад „Македонски Просветители„, „Партизанска„, „Димитар Влахов„, „Кеј Македонија„ и населба „Охридати„

            Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 11.04.2015год. (сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и