Се чистеше кејот после силниот југозападен ветар

Екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, после силниот ветар во предходните два дена, започнаа акција за расчистување на кејот, на потегот од градското пристаниште до хотел “Милениум”. Се чистеше алгата (окрек и реса)

Денот на ослободувањето на Охрид одбележан во просториите на Ј.П. Комуналец

Ј.П.„Охридски Комуналец„ на сите граѓани им го честита 7-ми Ноември – Денот на ослободувањето на Охрид, а воедно на сите наши вработени им го честита патрониот празник на нашето претпријатие. Со пригодна

Оглас БПП 3-15/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-15/2017 Набавка на пластични вреќи за собирање на отпад-повторена постапка    Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b852b4f3-e6e9-4e6c-82e5-2ecb221ead7f/5

Оглас БПП 3-14/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-14/2017 Набавка на знамиња-повторена постапка    Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/180f7e20-7fb1-4650-9d4a-a6200057b542/5

Оглас БПП 2-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-7/2017 Набавка на семиња за сезонско цвеќе и трева, хемиски средства за заштита на растенија, ѓубриво и репроматеријали за расадник  Ве молиме отворете на веб-сајтот

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-9/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-9/2017 Набавка на средства за подмачкување-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7c59ff8-13d7-4dda-9c5d-9fd44cb69233/1

Оглас БПП 2-5/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-5/2017 Набавка на услуги од мобилен оператор Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32f47ff5-38f3-4300-92ee-56afecaca207/5

Оглас БПП 2-6/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-6/2017 Набавка на услуги за одржување на ГПС систем Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6299971e-6e6d-4028-b1f5-9c326eec9b67/5

Оглас БПП 3-12/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2017 Набавка на знамиња Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a586b302-a642-4da9-bf51-b50917d34501/5

Оглас БПП 3-11/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-11/2017 Набавка на стоки за репрезентација-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79c5ef89-22aa-485d-8a3d-3cb94b590f5c/5