Акција кабаст отпад с. “Лакочереј”с. “Горно Лакочереј” и с. “Орман” 03.05.2017 год.(среда)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 03.05.2017 год.(среда) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во с. „Лакочереј„,

Акција за чистење на локалните делници Лескоец-Косел, Вапила, Сирула и Ливоишта

Во текот на денешниот ден екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„  спроведоа акција за чистење на расфрланиот комунален отпад од просторот околу магистралниот пат Охрид-Битола на потегот од с.Лескоец до с.Косел и локалните патишта кои

Од тековните активности на „Охридски комуналец„

Согласно дефинираните активности и динамиката за одржување на јавната чистота и јавното зеленило во приградските населби и селата денес екипите на Јавна хигиена ги расчистуваат јавните површини во с.Подмоље и с.Пештани каде

Акција кабаст отпад с. “Рача”с. “Рамне” и с. “Велестово” 19.04.2017 год.(среда)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 19.04.2017 год.(среда) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во с. „Рача„,

Оглас БПП 2-1/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-1/2017 Набавка на машина за монтирање и демонтирање на гуми, компресор за воздух и хидраулична каналска дигалка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки

Оглас БПП 3-3/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-3/2017 Набавка на потрошни канцелариски материјали   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11ca359e-42f2-48aa-ba24-cb1fb54f9f7e/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-1/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-1/2017 Набавка на нафтени деривати Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/89c71f94-1b62-42d3-b780-7268ee296b2a/1

Од активностите на Јавна хигиена

Од денес, па наредните неколку дена сите екипи на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец” се максимално ангажирани на расчистување на јавните површини низ цела територија на општина Охрид. Денес се започна

Расчистување во с. Пештани

Акцијата за расчистување на јавните површини при Ј.П. “Охридски Комуналец” денес продолжи во с. “Пештани”. Активирани се 4ца работници за чистење на улиците од наноси на земја и песок, се отстранува тревата

Се расчистуваат плажите

Ј.П. “Охридски Комуналец” започна со темелно расчистување на плажите на Охридското крајбрежје кои не се дадени под концесија. Во текот на денешниот ден беше расчистена “Градска плажа” и плажата во нас. “Лагадин”,