Хортикултурно се уредуваше во О.У. Христо Узунов и се расчистуваше кај О.У. Братство Единство, како и улиците околу нив

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, покрај тековните активности, беа ангажирани на уредување на повеќе локации. О.У. “Христо Узунов” хортикултурно се уредуваше, се косеше тревата во дворот и се кастреше

Се косеше во ОУ Св. Климент Охридски и во населбата Гоце Делчев (бараки)

Денес се изврши уредување на вегетацијата во ОУ “Св. Климент Охридски” во стариот дел од градот, со косење на израснатата трева во дворот на училиштето и околу игралиштето, пред почетокот на школската

Оглас БПП 3-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-7/2017 Набавка на услуги со телескопска дигалка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27cc3db0-c8f8-4647-b63d-779a40448158/5

Расчистен просторот позади охридската гимназија

По барање на охридската гимназија “Св. Климент Охридски” беше расчистен просторот помеѓу спортската сала и бул. “Туристичка”, кој беше обраснат со висока вегетација. Во акцијата беа употребени специјално возило багер и ФАП кипер и

Се чистеше расфрлан отпад од станарите кај зградите на Никола Карев и Туристичка

Денес се изврши чистење на просторот кај комплексот згради на ул. “Никола Карев” и бул. “Туристичка”, околу трговскиот центар “Трудбеник”. Се чистеше комунален отпад коj е расфрлан од страна на околните станари

Се расчистува патот за Скребатно

Во текот на вчерашниот ден, како и денес, дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” се ангажирани на расчистување на патот од “Скребатска маала” над с. “Лескоец”, се до с. “Скребатно”, пред

Од активностите на Ј.П. Охридски Комуналец

Денес по барање на У.З. Железничка се уредуваше ул. “Будва” со косење на тревата покрај патот и кастрење на неуредната вегетација. Се чистеше дворот на економското училиште пред почетокот на школската година.

Се расчистуваше манастирскиот комплекс св. Наум

По налог на комуналната инспекција во соработка со “Капетанија” – Охрид, и со локалната самоуправа како организатор на пливачкиот маратон, Ј.П. “Охридски Комуналец” денес изврши чистење на пристаништето во комплексот “св. Наум”,

Се чистеше во с. Завој и патот кој води до него

Во текот на вчерашниот ден, како и денес, дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на расчистување во с. “Завој”, како и патот кој води до него. Се косеше тревата

Се чистеше кај Градска плажа

По налог на комунална инспекција беше извршено чистење на потегот од хотел “Мизо” до градското кале од трња, висока трева и друга неуредна вегетација. Поради високата вегетација беше употребена специјална машина ИЦБ,