Ќе се подига зелен отпад У.З.3 Кошишта и У.З.4 Воска 05.11.2016 год

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 05.11.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и др.)

Оглас БПП 3-14/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-14/2016 Набавка на пп апарати и нивно одржување   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32642e0f-6b59-48d4-adeb-e319383b2b3e/5    

Расчистување кај хотел “Милениум”

Денес по налог на комунална инспекција, согласно програмата за вонредни активности на Ј.П. “Охридски Комуналец” во делот на јавна чистота се изврши багеровање на езерскиот дел кај хотел “Милениум” од наноси на муљ и распадната

Од активностите на Ј.П. “Охридски Комуналец”

Во изминативе денови екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” се ангажирани на отстранување на летната цветна реколта на садници која ќе биде заменета со зимска од видот “Виола” (очиња), кои се од сопствено

Акција зелен отпад во У.З.6 „Даме Груев„ и У.З.10 „Горна Влашка Мала„

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 29.10.2016 год. (сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и

Оглас БПП 3-13/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-13/2016 Набавка на услуги за поправка и баждарење на тахографи-повторена постапка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/92ab1101-d1ee-4ae1-a02a-0ce947bfd333/5

Акција за кабаст отпад У.З.14 „Радојца Новичиќ„ 22.10.2016 год.(сабота)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 22.10.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) во У.З.14„Радојца Новичиќ„. Се

Оглас БПП 3-12/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2016 Набавка на гасови за заварување Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4fbabdba-c25a-474d-a58b-de8ec0acd780/5

Уредување на ул. Ристо Чадо

Денес дел од екипите на “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на уредување на улицата “Ристо Чадо” со косење и сечење на зараснатата трева, капини и трње покрај тротоарите,

Ќе се подига кабаст отпад од У.З.11 „Видобишта„ 15.10.2016 год.(сабота)

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 15.10.2016 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување на кабаст отпад (душеци, стар мебел, телевизори, шпорети, теписони и др.) У.З.11 „Видобишта„. Се молат