Ј.П. Охридски Комуналец се приклучи во акцијата “Ден на Дрвото – засади ја својата иднина”

Ј.П. “Охридски Комуналец” повторно активен за денот на дрвото 30.11.2016 год. Беа донирани околу 300 зимзелени садници од видот “аризонски чемпрес” и  “туја”, кои се од сопствено производство на претпријатието и беа засадени

Оглас БПП 3-16/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-16/2016 Набавка на автолимарски услуги за поправка и фарбање на возила   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/14d7fcea-c9ea-4b48-b25d-a3cfada6ef79/5

Оглас БПП 3-15/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-15/2016 Набавка на услуги за миење на тешки и лесни моторни возила   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/78fd0ee8-9ca9-46ce-9071-38b7f575c3c3/5

Оглас БПП 2-14/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-14/2016 Набавка на услуги за комплет ремонт на мотори од возила со машинска обработка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

Подготовки за зимски услови во стариот дел од градот

Согласно задолженијата кои ги има Ј.П.„Охридски комуналец„ по „Програмата за зимско одржување на територијата на општина Охрид”, екипирани се сите дежурни служби, механизација, набавени се абразивни средства и дефинирани се улиците по кои

Од активностите на Јавна хигиена

Дел од екипите на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец”, во рамките на програмата за работа каде што е дефинирано и одржувањето на јавната чистота и јавното зеленило во приградските населби и села,

Оглас БПП 2-13/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-13/2016 Набавка на хидраулични елементи   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f850dd66-0637-40b7-ae3f-db1a6634db90/5

Се засадува зимската цветна реколта

Екипите на “Паркови и зеленило” започнаа со засадување на цветниот саден материјал кој ќе ги разубавува парковите во Охрид во зимскиот период, се до пролетта. Денес се засадуваа садници од видот Виола (очиња)

Оглас БПП 2-12/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-12/2016 Набавка на индустриска сол за зимско одржување на улици  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5be7bcfd-db4d-4e19-a50b-09a11991e4e7/5

Се чистеше река Сушица на пресекот со ул. Железничка

Овие денови со акцијата за расчистување на речните корита екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани на расчистување на коритото на река “Сушица” на пресекот со ул. “Железничка”. Беа ангажирани 5 комунални