Косење во Месокастро и населба Исток

Во тек на вчерашниот ден и денес екипите на “Паркови и зеленило ” и “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” во координирана работна задача беа ангажирани на уредување во дел од стариот

Хортикултурно уредување на центарот

Изминативе денови екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” покрај тековните активности хортикултурно го уредуваa центарот на градот. Во парковите кај плоштадот, малиот плоштад и на кејот “Македонија” беа засадени

Косење во с. Подмоље

Со редовните и тековни активности дел од екипите на “Ј.П. Охридски Комуналец” денес беа ангажирани и во с. “Подмоље”. Се косеше и чистеше покрај улиците и тротоарите, а беше уреден и просторот

Косење во с. “Коњско” и с. “Трпејца”

Екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” во вчерашниот ден, како и денес покрај редовните активности во градот беа ангажирани на косење и расчистување во с. “Коњско” и с. “Трпејца”

Од работата на Паркови и зеленило

Денес, како и изминатите денови екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” продолжија со извршување на редовните работни задачи како косење, плевење и садење. Беше уреден главниот плоштад со косење

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-7/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-7/2016 Набавка на садови за отпад Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ec281f6d-fab9-4af3-b61e-09502a998286/Open  

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-6/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-6/2016 Набавка на ЛЗС  опрема Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/100f27df-8ae2-4de1-9576-c210a47d9d6b/Open

Оглас БПП 2-03/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-03/2016 Набавка на услуги за изведба на јама за поставување на подземни контејнери-повторена постапка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-5/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-5/2016 Набавка на гуми за тешки и лесни моторни возила-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/16d7e4db-80fb-4d6f-a442-36ea09d0f681/Open

Косење во “Пештани”

Вчера и денес екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” покрај тековните активности беа ангажирани и на средување на главните улици и крајбрежјето во с. “Пештани” каде ја косеа израснатата