Оглас доделување договор за јавна набавка 1-11/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-11/2016 Набавка на ЛЗС опрема повторена постапка за дел1 работна облека и дел2 работни обувки Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-10/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-10/2016 Набавка на градежни материјали Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c73aac60-590d-41c8-b649-38796dc98cd3/1

Нови корпи за отпад во стариот дел на градот

Денес екипите на”Ј.П. Охридски Комуналец ” ги заменаа старите и поставија 12 нови корпи за отпад во стариот дел на градот. Корпите беа поставени на потегот од црквата “св. Никола Геракомија”, на

Уредување на локалниот пат од 15ти Корпус спрема с. Велгошти

Денес екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” покрај редовните активности, по барање на комуналната инспекција и на граѓаните, беа ангажирани на уредување на локалниот пат на потегот од ул.

Оглас БПП 3-09/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-09/2016 Набавка на услуги за изработка на брана за подигнување на контејнер од 3м3   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

Дополнително ангажирани екипите на Ј.П. Охридски Комуналец

Во изминативе денови екипите на “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” беа дополнително ангажирани со уредување и чистење на улиците и парковите во тек на раните утрински часови, како и преку целиот

Оглас БПП 3-08/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-08/2016 Набавка на вулканизерски услуги- повторена постапка  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a91a0830-e544-45a3-9705-3868ec369ddc/RequestForProposal  

Чистење во школо св. Климент во населба Далјан

Екипите на “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” беа вонредно ангажирани за подигање на дива депонија создадена од несовесни граѓани во дворот на основното училиште “Св. Климент Охридски” во населбата “Далјан”. Беа

Оглас БПП 2-06/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-06/2016 Набавка на диви метли за метење на улици   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a76854d-1a0f-46f9-aad1-930b1ec24630/RequestForProposal

Оглас БПП 3-07/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-07/2016 Набавка на најлонски вреќи за собирање отпад   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f00a8b1a-97d3-4395-99d2-d5f9785ec0fb/RequestForProposal