Исчистено коритото на реката во населба Рача

Согласно програмата за чистење на реки и речни корита на Ј.П. “Охридски Комуналец”, покрај тековните работи на “Јавна хигиена”, ангажирани беа 3ца работници кои го исчистија коритото на реката во населбата “Рача”

Исчистени големи депонии предизвикани од несовесните граѓани

Екипите на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец”, вчера и денес беа ангажирани на расчистување на 2 локации, каде што несовесните граѓани од околните куќи и станови имаа депонирано разновиден отпад и

Оглас БПП 3-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-2/2017 Набавка на услуги за систематски преглед на вработени Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/37b1cf5f-c001-46bb-be34-e2d9872bbbfe/5

Од активностите на Јавна хигиена

Во текот на вчерашниот ден, како и денес, дел од екипите на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец” направија акција за расчистување на коритото на река “Сушица”, на потегот од ул. “Живко

Се кројат дрворедите на ул. Јане Сандански

Од денес започна уредувањето на дрворедот на ул. “Јане Сандански.” Екипите на “Паркови и зеленило” започнаа со кастрење и кроење на гранките, како и сечење на старите, суви и уништени гранки, согласно претходна

Расчистување во населбата Гоце Делчев

Акцијата за расчистување на локални патишта вчера и денес продолжи во населбата “Гоце Делчев” (бараки). Екипите на “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски Комуналец” ги расчистуваа гранките и трњето покрај улиците, кои

Грда слика кај Горица 3, Комуналец вонредно на терен

Покрај тековните активности, екипите на  “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец”, беа вонредно ангажирани на делот кај “Горица 3” и блиската парк шума, каде што беа расчистени големи количини на комунален отпад.

Од активностите на Ј.П. Охридски Комуналец

По налог на комуналната инспекција во текот на вчерашниот ден екипите на “Јавна хигиена” при Ј.П. “Охридски Комуналец” чистеа на ул. “Марко Цепенков” во близина на градската болница и под бараките во

Ј.П. Охридски Комуналец учествува во акцијата за уредување на просторот кај реката Грашница

По налог на Локалната самоуправа, денес, јавните претпријатија во координирана акција започнаа со отстранување на шутот и трњата на просторот кај реката “Грашница”. Дел од екипите на “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски

Се расчистуваше во с. Ливоишта и се уредуваа дрворедите на ул. Димитар Влахов

По налог на Комуналната инспекција и по барање на жителите, вчера и денес дел од екипите на “Паркови и зеленило” при Ј.П. “Охридски Комуналец” беа ангажирани во с. “Ливоишта”. Се расчистуваше каналот