ТЕНДЕРИ

Оглас БПП 2-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-2/2017 Набавка на половно  возило камион шасија   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/042eff06-5f8c-4d8e-99d3-e3735d76d19a/5  

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-3/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-3/2017 Набавка на потрошен материјал за одржување-железарија, алати, водоводни материјали и останато Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c1b7ea59-daf1-4f7e-8ac4-7473cb603240/1

Оглас БПП 1-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.1-2/2017 Набавка на услуги од градежна машина и возило за транспорт   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c93956c-eaf9-4f66-819f-9f0bf0db8fb9/1

Оглас БПП 2-1/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-1/2017 Набавка на машина за монтирање и демонтирање на гуми, компресор за воздух и хидраулична каналска дигалка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки

Оглас БПП 3-3/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-3/2017 Набавка на потрошни канцелариски материјали   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11ca359e-42f2-48aa-ba24-cb1fb54f9f7e/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-1/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-1/2017 Набавка на нафтени деривати Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/89c71f94-1b62-42d3-b780-7268ee296b2a/1

Оглас БПП 3-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-2/2017 Набавка на услуги за систематски преглед на вработени Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/37b1cf5f-c001-46bb-be34-e2d9872bbbfe/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-15/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-15/2016 Набавка на компјутери, компјутерска опрема и потрошен материјал Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/14a37cde-2e93-4193-ac92-465e6b9e4be5/1

Оглас БПП 2-18/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-18/2016 Набавка на машина за монтирање и демонтирање на гуми, компресор за воздух и хидраулична каналска дигалка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки

Оглас БПП 2-17/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-17/2016 Набавка на хидраулични елементи-повторена постапка  Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/45c801aa-9320-4267-8c74-11358db97be0/5