Оглас за продажба на стари акумулатори

Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Р.Македонија дека Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид врши продажба на стари акумулатори.

Продажбата се врши по пат на прибирање на понуди во писмена форма. Понудите да се достават во зтворен пли на адреса Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид , ул.„Наум Охридски„ бб.

Избран ќе биде оној понудувач кој ќе понуди најповолна цена.

Огласот е отворен 5 дена сметано од денот на објавување.

Отворете на линкот:

Oglas stari akumulatori

 

Share