Се чистеше полигонот за мали спортови

Поранешниот полигон за мали спортови во центарот на градот, кој е во сопственост на  Г.П. “Гранит”, по барање на Ј.П.„Билјанини Извори„ кое стопанисува со паркинг-просторот беше темелно исчистен и беа собрани големи количини на расфрлан комунален отпад, пластични шишиња, картонска амбалажа, искршени стаклени шишиња и др. Отпадот беше уредно подигнат и депониран од страна на службите на Ј.П. “Охридски Комуналец”.

Share