Продолжуваат да се реализираат барањата од претседателите на урбани заедници со кои беа одржани работни состаноци

Денес дел од екипите на Ј.П. “Охридски Комуналец”, по барање на месните заедници, беа ангажирани на косење, метење, сечење на обраснати трња и неуредна вегетација на улиците “Ристо Чадо”, “Анреја Јованоски” и “Живко Чинго”, и на хортикултурно уредување плоштадче во нас. “Влашка маала”

Share