На кого му сметаше палмата?

На кеј “Македонија” од левата страна засадена беше палма на јавна површина која се наоѓа помеѓу тротоарот и колективното домување поставено долж кејот. Поминаа 2 години откако е засадена палмата и истата беше прилагодена на нашите услови, а нејзината крошна беше обновена оваа пролет. Зошто денес истата беше пресечена со секира и од кого?

Share